Lai nodrošinātu pakalpojuma Pieminekļa komplektēšana tiešsaistē kvalitāti un tā piedāvātās iespējas, pieminekļa pasūtījuma izveidošana komplektācijas modulī iespējama mūsu mājaslapā, izmantojot tikai datoru, kas atbalsta FULL HD izšķirtspēju (interneta pārlūkā redzamais ekrāna platums ir lielāks par 1200px).

Ar www.soulstone.eu mobilo versiju Jūs varat iepazīties šeit.

Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no saziņas, jaunumu saņemšanas un pasūtījuma formām. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Vairāk

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par personas datu apstrādes apjomu un to aizsardzību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Privātuma politika ir attiecināma uz visa veida datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā dati tiek iegūti – izmantojot tiešsaistes pakalpojumus www.soulstone.eu mājaslapā, sociālajos tīklos, telefoniski, papīra formātā vai mobilajās lietotnēs. Šis privātuma politikas apraksts sniedz informāciju, kā SIA “SoulStone.eu” apkopo, izmanto un lieto informāciju par Jums.

2. KAM JŪS PIEKRĪTAT, IZMANTOJOT WWW.SOULSTONE.EU PIEDĀVĀTOS PAKALPOJUMUS?

Daļa mūsu mājaslapas funkcionalitātes ir izmantojama, nesniedzot personiski identificējamu informāciju, taču pakalpojumiem, kas attiecas uz personalizētu pasūtījumu veidošanu, noformēšanu un to veiksmīgu un savlaicīgu izpildīšanu, ir nepieciešams norādīt personiski identificējamu informāciju (t.i., informāciju, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrēti Jūs). 

Jūs esat atbildīgi par personiski identificējamās informācijas, ko Jūs sniedzat SIA “SoulStone.eu”, pareizību. Nepareiza informācija var ietekmēt Jūsu iespējas savlaicīgi saņemt mūsu piedāvātos pakalpojumus. Primārais veids, kādā mēs sazināmies ar Jums, ir e-pasts, tāpēc e-pasta adresei ir jābūt norādītai korektai.

Sniedzot personiski identificējamu informāciju mums, Jūs piekrītat, ka SIA “SoulStone.eu” drīkst šo informāciju ievākt, apstrādāt un izmantot saskaņā ar šo privātuma politikas aprakstu, www.soulstone.eu Lietošanas noteikumiem un saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, mēs nespēsim sniegt Jums www.soulstone.eu piedāvātos pakalpojumus, kuru nodrošināšanai ir nepieciešama personiski identificējama informācija.

3. KĀDU INFORMĀCIJU MĒS APKOPOJAM UN KĀ TO IZMANTOJAM?

  • Personiski neidentificējama informācija ir informācija par to, kā Jūs lietojat mūsu mājaslapu www.soulstone.eu, piemēram, kuras mājaslapas sadaļas tiek apmeklētas, kādā secībā tās tiek apmeklētas, kad tās tiek apmeklētas un tamlīdzīgi. Informācija, kas tiek reģistrēta šādam mērķim, var saturēt informāciju par to, kāda IP adrese, operētājsistēma un pārlūkprogramma ir katram mūsu mājaslapas lietotājam. Informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu, tiek izmantota, lai uzlabotu esošo pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu jaunu pakalpojumu attīstību, kas tiek panākts, veicot mūsu mājaslapas lietotāju darbību un uzvedības statistisko analīzi. Sīkaku informāciju par neidentificējamās informācijas apkopošanu varat iegūt http://soulstone.eu/lv/ss/cookie-policy.
  • Personiski identificējama informācija ir informācija, ko Jūs mums iesniedzat, kad Jūs reģistrējat savu lietotāja kontu mūsu mājaslapā www.soulstone.eu, veicat labojumus vai izmaiņas sniegtajos datos, izmantojat mūsu piedāvātos tiešsaistes pakalpojumus, sūtat e-pasta vēstules vai komunicējat ar mums, izmantojot sociālos tīklus. SIA “SoulStone.eu” izmanto Jūsu sniegto personiski identificējamo informāciju, lai nodrošinātu Jūsu izvēlēto pakalpojumu izpildi, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, kā arī lai informētu Jūs par mājaslapas sniegto pakalpojumu pieejamību, izmaiņām un jaunumiem tajā. Personiski identificējamā informācija iekļauj Jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas nr., telefona nr. un e-pasta adresi. 
  • Personiski identificējama informācija, ko Jūs norādāt aizdevuma pieteikumā un iesniedzat mūsu partnerim SIA InCREDIT GROUP caur mūsu mājaslapu www.soulstone.eu, netiek apkopota, uzskaitīta vai kā citādi reģistrēta un izmantota SIA “SoulStone.eu”.

4. PERSONISKI IDENTIFICĒJAMĀS INFORMĀCIJAS UZGLABĀŠANA, KONFIDENCIALITĀTE UN DROŠĪBA.

Jūsu personiski identificējamās informācijas uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no šīs informācijas ievākšanas un apstrādes mērķiem, no spēkā esošās likumdošanas vai lai izpildītu un aizstāvētu mūsu tiesības. 

Mēs izmantojam standarta tehniskos un administratīvos drošības rīkus, lai saglabātu Jūsu personiski identificējamo informāciju konfidenciālu. Jūsu personiski identificējamā informācija netiek izpausta trešām pusēm, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama personiski identificējamās informācijas izpaušana, aizsargājot mūsu tiesības vai pakļaujoties tiesas pieprasījumiem, pavēstēm un citiem tiesvedības procesiem. Šādā gadījumā SIA “SoulStone.eu” patur tiesības Jūsu personas datus izpaust. Mēs nevaram garantēt pilnīgu datu aizsardzību un drošību tiešsaistē no nelikumīgu personu ietekmes, bet varam nodrošināt visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto un uzglabāto informāciju.

5. PERSONISKI IDENTIFICĒJAMĀS INFORMĀCIJAS LABOŠANA, PIEPRASĪŠANA UN DZĒŠANA.

Jūs varat piekļūt savai personiski identificējamajai informācijai jebkurā laikā www.soulstone.eu savā lietotāja profila sadaļā “Personīgā informācija”, lai pārliecinātos, ka tā ir pareiza un nav novecojusi vai lai veiktu labojumus.

Jums ir tiesības pieprasīt no SIA “SoulStone.eu” visu informāciju, kas mums ir pieejama par Jums, kā arī dzēst Jūsu personiski identificējamo informāciju par Jums, kas tiek uzskatīts kā dzēst Jūsu lietotāja kontu www.soulstone.eu mājaslapā. Pieprasījumus lūdzam sūtīt mums, rakstot uz info@soulstone.eu. Nosūtot pieprasījumu, mums ir tiesības prasīt Jums iesniegt nepieciešamo informāciju, kas ļautu mums apstiprināt Jūsu identitāti.

6. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS.

SIA “SoulStone.eu” var jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas šajā Privātuma politikas aprakstā bez iepriekšēja brīdinājuma www.soulstone.eu lietotājiem. Jebkura izmaiņa, atjauninājums vai labojums stājas spēkā nekavējoties pēc tā publicēšanas www.soulstone.eu mājaslapā. Lūdzam iepazīties ar mūsu Privātuma politikas aprakstu ik pēc kāda laika.
 

Izveido pieminekli Sākt veidot pieminekli