IZGATAVOŠANA UN NORĒĶINI

1. IZGATAVOŠANAS LAIKS

-> Maksimālais pasūtījuma izgatavošanas laiks ir 30 dienas no avansa rēķina apmaksas datuma;

-> Precīzs pasūtījuma izpildes laiks tiek noteikts atkarībā no Jūsu veiktā pasūtījuma sarežģītības pakāpes;

-> Kad Jūsu pasūtījums tiks izgatavots, mēs ar Jums sazināsimies, nosūtot pieminekļa fotogrāfijas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi vai lietotni "WhatsApp";

-> Katrs izgatavotais pasūtījums pirms tā nodošanas tiek elektroniski saskaņots ar klientu.

2. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

-> Pēc pasūtījuma saņemšanas, Jums tiks nosūtīts avansa (priekšapmaksas) rēķins uz klienta norādīto e-pasta adresi;

-> Avansa summa tiek noteikta 50% apmērā no kopējās pasūtījuma summas;

-> Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī Jums ir jānorāda rēķina numurs;

-> Par rēķina apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad naudas summa ir ienākusi SIA "SoulStone.eu" bankas norēķinu kontā;

-> Atlikušo naudas summu 50% apmērā no kopējās pasūtījuma summas, klients maksā pēc pasūtījuma elektroniskas saskaņošanas, pirms tā nodošanas klientam;

-> Pēc pasūtījuma saskaņošanas, jums tiks nosūtīts gala rēķins uz klienta norādīto e-pasta adresi.

3. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA SADARBĪBĀ AR SIA "InCREDIT GROUP"

-> Veicot pasūtījumu un izvēloties pasūtījuma apmaksu ar SIA "InCREDIT GROUP", aizdevuma pieteikumā Jums ir jānorāda, vai Jūs vēlaties iemaksāt 1.iemaksu - noteikto avansa summu 50% apmērā no kopējās pasūtījuma vērtības;

-> Ja noteikto avansa summu Jūs nevēlaties apmaksāt, apstiprinot SIA "InCREDIT GROUP" aizdevuma līgumu, Jūs piekrītat, ka
SIA "InCREDIT GROUP" pārskaita SIA “SoulStone.eu” avansu 50 % apmērā no kopējās pasūtījuma vērtības, lai uzsāktu pasūtījuma izpildi;

-> Gadījumā, ja SIA "InCREDIT GROUP" ir pieprasījis klientam veikt avansa maksājumu vai klients pats ir izteicis vēlmi veikt avansa maksājumu, kas nedrīkst būt mazāks kā 50% apmērā no kopējās pasūtījuma vērtības, klients avansa summu ieskaita SIA “SoulStone.eu” norēķinu kontā saskaņā ar SIA “SoulStone.eu” piestādīto avansa (priekšapmaksas) rēķinu;

-> Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī Jums ir jānorāda rēķina numurs;

-> Par rēķina apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad naudas summa ir ienākusi SIA "SoulStone.eu" bankas norēķinu kontā;

-> Visus pārējos maksājumus Jūs maksājat noteiktajos termiņos un apmēros, kas noteikti maksājumu grafikā saskaņā ar SIA "InCREDIT GROUP" aizdevuma līguma nosacījumiem.

© 2023, SIA SoulStone.eu. Visas tiesības aizsargātas.